รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการรณรงค์รวมใจใส่หมวกกันน็อค
9 ม.ค. 2562
Posted by นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์รวมใจใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ 100 % ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมประสบความเร็จ ถึง 95%