รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ยิ้มสวย ไหว้งาม ตามวัฒนธรรมไทย
8 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติแผนกวิชาช่างยนต์