รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
เด็กไทยใจอาสา
10 ส.ค. 2561
Posted by นายสุรินทร์ สมบัติ
คำว่า"จิตอาสา" ไม่ต้องสรรหาคำใดมาอธิบาย เกิดตรงไหนเจริญตรงนั้นจริงๆ เกิดจากใจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเชิงบวก นักเรียน นักศึกษา วท.บ้านค่าย ทำทุกวันจนชินเป็นพฤติกรรมติดตัวไปจนสำเร็จการศึกษา